Krystek Fishing Głogów.pl

PRZYNĘTY HAND MADE

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Kleń i Jaź Prosny – SFC III

Kwiecień 26 @ 06:00 - 15:00

50PLN

Zawody Odwołane

Harmonogram zawodów:
06:00 – 07:15 | Zbiórka/potwierdzenie zapisów
07:15 – 07:30 | Odprawa
07:30 – 13:30 | Zawody
13:30 – 14:30 | Weryfikacja foto/zdanie kart
14:30 – 15:00 | Podsumowanie

WYMAGANE JEST WCZEŚNIEJSZE ZAPISANIE SIĘ ZAWODNIKA ORAZ WPŁATA DO 31.03.2020

Ilość miejsc ograniczona! – 100 zawodników
Zapisy
SMS, Messenger, Facebook,:
Przy zapisach proszę podać Imię i Nazwisko, Koło/Klub, Okręg, Nr karty wędkarskiej oraz nr telefonu.
SFC Street Fishing Calisia
Robert Zagwojski, 512454285
Jakub Wyborny 500621829
Dane do przelewu:
Tytuł: “dobrowolna wpłata na sport, imię, nazwisko”
Kwota: 50,00 zł
Nazwa odbiorcy: KKS Prospin Kalisz
Nr konta: 98 1750 0012 0000 0000 3714 5847

Formuła zawodów/Zasady wędkowania:
1. Zawody rozgrywane są na żywej rybie.
2. Zawody rozgrywane są z użyciem mat pomiarowych.
3. Uczestnik zawodów zobowiązany jest posiadać urządzenie umożliwiające robienie cyfrowych zdjęć oraz szybką i czytelną identyfikację ryby oraz jej wymiarów.
4. Zawody rozgrywane są zgodnie z zasadami fair play.
5. Punktowane ryby: kleń, jaź, okoń.
6. Minimalny wymiar klenia/jazia: 25 cm. Minimalny wymiar okonia: 20 cm.
7. Limit złowionych ryb w zawodach to 15 sztuk dla każdego dopuszczonego gatunku.
8. Zawodnik może używać tylko i wyłącznie metody spinningowej, zgodnie z RAPR.
10. Odległość minimalna między uczestnikami to 25 m bądź mniejsza po wcześniejszym uzgodnieniu.
11. Odległość minimalna od urządzeń hydrotechnicznych to 50 m.
12. Zakaz wędkowania z mostów i kładek.
13. Zakaz brodzenia.

Teren zawodów:
1. Rzeka Prosna – z wyjątkiem odcinka spławikowych MO
2. Rzeka Swędrnia – bez ograniczeń.
3. Kanał Bernardyński – bez ograniczeń.
4. Kanał Rypinkowski – bez ograniczeń.

Punktacja/Klasyfikacja:
1. Wymiar zaokrąglamy w górę do 0,5 centymetra, z wyjątkiem wymiarów poniżej minimalnego tj. kleń/jaź 25 cm i okoń 20 cm np. jaź 25,1 cm ~ 25.5 cm, kleń 26,3 ~ 27,0 cm
2. 1 centymetr klenia/jazia = 30 punktów, np. jaź 32,3cm ~ 32,5 cm = 975 punktów.
3. 1 centymetr okonia = 10 punktów, np. okoń 33,8 cm ~ 34 cm = 340 punktów.
4. Komplet kleni/jazi to 3 sztuki. Za komplet złowionych kleni/jazi zawodnik otrzymuje 1000 punktów premii. Za każdego, złowionego ponad komplet klenia/jazia, posiadającego minimalny punktowany wymiar zawodnik otrzymuje 100 punktów.
5. Komplet okoni to 3 sztuk. Za komplet złowionych okoni zawodnik otrzymuje 100 punktów premii. Za każdego, złowionego ponad komplet okonia, posiadającego minimalny punktowany wymiar zawodnik otrzymuje 10 punktów.
6. O końcowym miejscu uczestnika zawodów decyduje suma liczby punktów za 3 największe, złowione klenie/jazie i 3 największe złowione okonie oraz wszystkie premie, zgodnie ze wzorem (gdzie KJ1, KJ2 oraz KJ3 to długości kleni/jazi w centymetrach; O1, O2 … O5 to długości okoni w centymetrach; P1 to premia za komplet 3 kleni/jazi; P2 to premia za komplet 5 okoni, LKJ to liczba kleni/jazi ponad komplet; LO to liczba okoni ponad komplet)
SUMA=KJ*30 + KJ2*30 + KJ3*30 + O1*10 + O2*10 + O3*10 + O4*10 + O5*10 + P1 + P2 + LKJ*100 + LO*10
7. W przypadku tej samej ilości punktów u kilku uczestników, o wyższej pozycji decyduje największy złowiony kleń/jaź. Kiedy największe złowione klenie/jazie są tego samego wymiaru, o wyższej pozycji decyduje drugi, największy a w przypadku dalszego braku rozstrzygnięcia trzeci, największy złowiony kleń/jaź. W dalszej kolejności o rozstrzygnięciu analogicznie decyduje największy złowiony okoń.

Dyskwalifikacja:
Dyskwalifikacji podlegać będzie uczestnik, który:
1. znajdzie się na akwenie niedopuszczonym w wykazie określającym terenu zawodów,
2. nie respektuje zasad fair play,
3. wyraźnie nadużył alkoholu bądź innych środków odurzających,
4. poruszał się inaczej niż pieszo,
5. osobiście nie zdał karty startowej przed godziną 14:30,
6. wędkował z mostu bądź łowił w odległości mniejszej niż 50 m od urządzeń hydrotechnicznych.
7. stosował inną metodę niż spinningowa

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych, co jest równoważne z ich przetwarzaniem, jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania jest nieudzielenia zezwolenia na start w zwodach wędkarskich „Kleń Jaź Prosny – Street Fishing Calisia Episode II” rozgrywanych w dniu 13 kwietnia 2019 roku w Kaliszu.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Polski Związek Wędkarski, Kaliski Klub Spinningowy „PROSPIN KALISZ” (dalej PROSPIN) z siedzibą w Szałe ul. Kaliska 74, 62-860 Opatówek zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
1. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji dotyczące wizerunku osoby, w szczególności plakaty, ulotki, bilbordy, foldery inne drukowane materiały promocyjne, relacje i spoty telewizyjne, publikacje w gazetach i czasopismach, rozpowszechnianie w Internecie ( w tym w portalach społecznościowych Facebook, Twitter, You Tube) itp.
2. Niniejsza zgoda obejmuje prawa do dokonywania przez PROSPIN, licencjobiorców, dalszych licencjobiorców modyfikacji całości lub części wizerunku, opatrywania wizerunku dodatkowymi zdjęciami, elementami graficznymi, napisami, wszelkiej obróbki cyfrowej wizerunku osoby.
Równocześnie zrzekam się wszelkich praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania zdjęć z wizerunkiem osoby, także w przypadku wykorzystania w celu łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem techniki cyfrowej, przy czym wizerunek osoby nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej lub naruszać w inny sposób dobro osobiste osoby.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że posiadam prawo:
• do uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane są udostępniane
• żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane

Szczegóły

Data:
Kwiecień 26
Czas:
06:00 - 15:00
Koszt:
50PLN
Wydarzenie kategoria:
Strona internetowa:
https://facebook.com/events/s/klen-i-jaz-prosny-sfc-iii/476523326345043/?ti=as

Organizator

KKS PROSPIN KALISZ

Miejsce

Kalisz
Kalisz, + Google Map
Scroll Up